ROT projekt

ROT projekt

Om du måste göra ingrepp i skyddsrummet i samband med en om- eller tillbyggnad i din fastighet måste en skyddsrumssakkunnig kopplas in. Vad menar vi med ingrepp? Jo, det är när du gör förändringar i skyddsrummet som innebär att du gör hål i skyddsrummets stomme, dvs tak, golv och vägg. Det här är bara några […]

 Skyddsrum

Skyddsrum

Vi har erfarenhet av alla typer av skyddsrum och kan bistå med allt ni kan tänkas behöva.

 Brand

Brand

Idag erbjuder vi våra tjänster kring rökluckor, branddörrar, brandtätning och SBA. Men tveka inte att kontakta oss när det gäller även övriga frågeställningar gällande brandskydd. Vi är kända för att lösa det mesta. BLP har arbetat med brandskydd sen vi startade 1980. Tillverkare av skyddsrumsprodukter var även tillverkare av branddörrar av stål. Så branddörrar var […]

 Rökluckor

Rökluckor

Det räcker med ett tänt ljus för att starta en brand i en byggnad. Generellt sett är det inte branden i sig som är direkt livshotande utan brandröken. Och den sprider sig snabbt.
Kontakta oss för att skydda liv och egendom.

 Stambyte i skyddsrum

Stambyte i skyddsrum

Om det finns skyddsrum i den byggnad stambyte ska göras så ta med det i planeringen från början.
Ni sparar både tid och pengar.

01. Välkommen till BLP entreprenad

01. Välkommen till BLP entreprenad

Sveriges ledande expert inom ombyggnad, underhåll och förvaltning av skyddsrum.

Stockholms egen specialist på underhåll och modernisering av rökluckor.