Välkommen till BLP

Välkommen till BLP

Välkommen till BLP – Sveriges ledande expert inom ombyggnad, underhåll och förvaltning av skyddsrum. Familjeföretaget BLP är med sina drygt trettio år inom skyddsrumsbranschen en av de äldsta entreprenörerna i Sverige. Firman ägs och leds idag av makarna Lena och Björn Wallin. Vi arbetar enbart med certifierade produkter och samarbetspartners. BLP är verksamma inom skyddsrum, […]

Vårseminarie

Vårseminarie

Är du fastighetsägare eller -förvaltare och har skyddsrum i ditt bestånd? Då ska du absolut komma till vårt seminarium om skyddsrum. På seminariet får du information om varför vi har skyddsrum, vilket ansvar du har som fastighetsägare och vilka krav myndigheterna ställer på dig, hur du kan förbättra din ekonomi kring skyddsrum samt förenkla underhållet […]

'Rökluckor'

‘Rökluckor’

En fungerande brandgasventilation kan göra skillnaden mellan liv och död. God brandgasventilation är därutöver en förutsättning för att undvika bestående rökskador på inredning, innerväggar och -tak vid brand. Du är ytterst ansvarig som fastighetsägare för att brandgasventilatorerna/rökluckorna i Din fastighet är välskötta och fungerar om brand utbryter. Det räcker med ett tänt ljus för att […]

'Stambyte i Skyddsrum'

‘Stambyte i Skyddsrum’

Se några olika scenarier för stambyte Ett stambyte kräver olika planering beroende på om det finns skyddsrum i fastigheten eller inte. Klicka på bilderna för att veta mer… Stambyte utan skyddsrum Oplanerat stambyte med skyddsrum Planerat stambyte med skyddsrum